Frans Budé

Frans Budé

© Sander Philippen

Frans Budé (Maastricht, 1945) wordt door velen gezien als een van de beste hedendaagse dichters van Nederland. Maar door het internationale karakter van zijn werk én de vele vertalingen ervan, mag Budé met recht ook een Europese dichter worden genoemd.

Hij publiceerde meer dan een dozijn dichtbundels, een hele rits gelegenheidsuitgaven en een novelle: Afrit. Bij Uitgeverij Karaat verscheen Frans Budés prozawerk De dagen.

Frans Budé is de winnaar van de Sjiek Literatuurprijs 2018 en de Leo Herberghs Poëzieprijs 2018.

‘[Schrijver van] een scherp en eigenzinnig oeuvre.’ NRC Handelsblad

‘Dichter van de intimiteit, de vertraging en het tedere gebaar.’ Ons Erfdeel

‘Budé schrijft zoals Vermeer schilderde.’ Haagsche Courant

‘[Zijn werk] heeft iets verborgens, een stille wereld van verschuivingen, van bijna geluidloze bewegingen waarin de taal een eigen muziek maakt die bestaat uit een doorzichtig bouwwerk van nuances waarin je gedwongen wordt heel voorzichtig en nadenkend rond te gaan om je aan de heersende geluidloosheid aan te passen. Hier schreeuwt niets, terwijl het toch over grote thema’s gaat, over dood en vergankelijkheid, over liefde, maar zonder ooit grote woorden te noemen. Het is alsof er in een andere kamer, vlak naast je, muziek gespeeld wordt die bestaat uit omkeringen en herhalingen, con moto, en met een heel eigen syntaxis, een hoogst particuliere zinsbouw, waardoor de zinnen eerder fluisteren dan hardop spreken.’ Cees Nooteboom

Verschenen bij Uitgeverij Karaat:
De dagen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.