Joep Kuiper

Joep Kuiper

(© foto Sanja Marusic)

Joep Kuiper (1981) debuteerde in 2003 met Monarchieën, waarmee hij genomineerd werd voor de C. Buddingh’-prijs. Gedichten uit Monarchieën zijn opgenomen in verschillende bloemlezingen, waaronder in Gerrit Komrij’s De 21ste eeuw in 185 gedichten. Na die eerste bundel duurde het meer dan tien jaar voordat hij aan zijn tweede begon, maar met Varen vandaan laat hij zien dat het lange wachten niet vergeefs was.

Over Monarchieën:

‘Tegendraads en eigenzinnig. Prachtig hoe Kuiper de liefde afpelt tot haar essentie.’
Peter de Boer, Trouw

‘Kuiper is een geschiedschrijver van opkomst en verval. Met machtsvertoon verzekert hij zich met deze bundel van een zetel in het paleis van de Nederlandse poëzie.’
Piet Gerbrandy, de Volkskrant

‘Misleidend, heldhaftig en zeer verslavend.’
Marieke Barnas, De Groene Amsterdammer

Verschenen bij Uitgeverij Karaat:
Varen vandaan

In voorbereiding:
– Een nieuwe dichtbundel (najaar 2018)